Petice za zachování vodních dýmek v čajovnách


Otázky a odpovědi

Proč nebojujete proti nekuřáckému zákonu jako celku?

Domníváme se, že dříve nebo později bude tento či obdobný zákon stejně přijat, trendy v Evropě k tomu jasně směřují. Nebráníme se tedy nevyhnutelnému, ale rádi bychom zachovali podmínky pro legální provoz čajoven.

—————

Proč by zrovna čajovny a kuřáci vodních dýmek měli mít výjimku?

Pokud chce ministerstvo chránit zdraví návštevníků hospod a restaurací v malých obcích, kde nebývá na výběr mezi kuřáckými a nekuřáckými podniky, budiž. Ale tento argument je v případě čajoven zcela lichý.

—————

Nesnažíte se nám tu snad tvrdit, že kouření vodní dýmky je ze zdravotního hlediska naprosto v pořádku?

To určitě ne. Vodní dýmka představuje specifický způsob užívání legální a tradiční drogy, který ale (narozdíl od cigaret) jen minimálně obtěžuje okolí kuřákovo. Zdravotní dopady jsou odlišné (díky mnohem nižsí teplotě spalování), v něčem lepší a v něčem horší než u klasických cigaret. Pokud je dýmka dobře připravena a konzumována, tak k přímému spalování tabáku nedochází vůbec. A většina kuřáků vodních dýmek si je zdravotních dopadů svého koníčku vědoma a přijímá je dobrovolně.

—————

Jaký je hlavní smysl této petice?

Domníváme se, že vyznavačů vodních dýmek je v České republice dost na to, aby mohli být jen tak zbaveni možnosti oddat se své malé neřesti. Cílem této petice je nashromáždit co nejvíce podpisů a dát tím váhu případným pokusům ovlivnit legislativní proces v náš prospěch.

—————

Proč nezvolíte raději formu internetové petice? Vyplnilo by ji mnohem více lidí a odpadlo by to otravné papírování.

To máte pravdu, ale petiční zákon bohužel uznává jen starý dobrý papír či elektronický podpis. Petici online jsme přesto založili (na této adrese ), pokud bude úspěšná, může pomoci k propagaci té papírové. Proto vás prosíme o její podepsání a sdílení. Děkujeme.

—————

Co s těmi podpisy pak budete dělat?

S jistou pravděpodobností budou o tomto návrhu hlasovat poslanci nikoliv podle stranické příslušnosti, ale podle svého osobního přesvědčení. V obou komorách se najdou vyhranění příznivci i odpůrci regulace kouření, klíčové ale budou hlasy těch dosud nerozhodnutých. Proto chceme dát argumenty do rukou těch, kteří budou proti tak přísné regulaci kouření, jak ji navrhuje ministerstvo zdravotnictví.

A pokud nasbíráme dostatečné množství podpisů, budou nás muset minimálně přijmout a vyslechnout.

—————